Anasayfa
BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR PDF Yazdır ePosta

BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR

Bulaşıcı hastalık bildirimleri, Bakanlığımızca yayınlanan 24.02.2004 tarih ve 1534 sayılı Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Yönergesi ile yeniden düzenlenerek 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Yönerge ile getirilen düzenlemeler Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi adlı rehberde yer almaktadır.
Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi Sınıflandırma Tablosu'nu PDF şeklinde bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

GRUP A HASTALIKLAR
Şarbon
Bruselloz
Kuduz ve Kuduz Riskli Temas
Sıtma
Şark Çıbanı
Poliomyelit
Difteri
Boğmaca
Tetanos
Neonatal Tetanos
Kabakulak
Kızamık
Kızamıkçık
Tüberküloz
HIV Enfeksiyonu
AIDS
Gonore
Sifilis
Tifo
Akut Kanlı İshal
Kolera
Viral Hepatitler (Akut)
Meningokokkal Hastalık
GRUP B HASTALIKLAR
Sarı Humma
Veba
Tifüs
Çiçek
GRUP C HASTALIKLAR
Trahom
İnfluenza
Lejyoner Hastalığı
Tularemi
Kist Hidatik(Ekinokokkoz)
Akut Hemorajik Ateş
Toksoplazmoz
Subakut Sklerozan Panansefalit
Leptosipiroz
Shistosomiyaz
Lepra
Kongenital Rubella Sendromu
Visseral Leishmaniosis (Kala-Azar)
Cretzfelt Jakob Hastalığı
Hemophilus Enfluenza Tip b Menenjiti
GRUP D HASTALIKLAR
Cryptosporidium
Giardia İntestinalis
Campylobacter Jejuni
Listeria Monocytogenes
Salmonella
Chlamydia Trachomatis
Enterohemorrhagic E. Coli
Entamoeba Histolytica
Shigella